Logo_main
Sosyal_Medya_Iconlari Facebook LinkedIn Instagram Twitter Youtube English Türkçe
Sirküler

Sirkuler_18_741


Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliğinde (Sıra :No.1) aşağıdaki değişikler olmuştur.

 

En önemli değişiklik OKSB 42/A maddesi kapsamında alınacak belge alım şartlarına ‘’Yetkili bölge müdürlüğüne bu izin için başvuru yapıldığı tarihten geriye dönük bir ay içinde en az yüz işçi istihdam ediyor olması gerekir. Grup ihracatçıları ve grup ithalatçıları için bu bentte belirtilen koşul aranmaz. Ancak, grup ihracatçıları veya grup ithalatçıları tarafından yapılan başvurularda, dış ticaret işlemlerinde adlarına aracılık yapıldığı bildirilen grup imalatçıları tarafından bu bentte yer alan koşulun sağlanması zorunludur. Bu koşulun sağlanmasında, grup imalatçılarının sigortalı çalışan sayıları toplamı dikkate alınır.” Olarak ek bir şart getirilmiştir.

 

Değişiklik Tebliğine eklenen geçici madde ile 42/A maddesine göre belge sahibi olan firmaların belge geçerlilik süresince bu belgeleri kullanılabileceklerdir.

 ‘’GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 42/A maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma izninden faydalanma hakkı bulunan statü belgesi sahipleri, statü belgelerinin geçerlilik süresi boyunca aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen koşulu sağlamadan bu kolaylıklardan faydalanmaya devam edebilirler.”


Kaynak: 6 Aralık 2018 Tarihli ve 30617 Sayılı Resmî Gazete

Tarih: 06.12.2018

ANA SAYFA İLETİŞİM SİTE HARİTASI GİZLİLİK POLİTİKASI & KULLANIM KOŞULLARI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI
Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş. © 2017. Tüm hakları saklıdır.