Logo_main
Sosyal_Medya_Iconlari Facebook LinkedIn Instagram Twitter Youtube English Türkçe
Musteri_portali Müşteri Çalışma Portalı
Sirküler

Sirkuler_18_740


Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde değişiklik yapan ekli 5 sıra nolu Tebliğ yürürlüğe girdi. İlgili  Tebliğin 42/A maddesinde değişiklikler yapıldı. 42/A maddesi kapsamında beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma şartlarından iki yıllık dış ticaret performans kriterlerinin hesaplanmasında başlangıç tarihi "Yetkili bölge müdürlüğüne izin için başvurusunun  yapıldığı tarih" olarak değiştirildi.

Ayrıca 42/A Maddesinin 1inci fıkrasına  c bendi eklenerek kolaylaştırmalardan yararlanma şartlarına "en az yüz işçi istihdam etme" şartı eklendi.

“c) Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri, Ar-Ge merkezi belgesine sahip kişiler ile bakım onarım faaliyeti yürüten ticari hava taşımacılığı şirketleri hariç olmak üzere, yetkili bölge müdürlüğüne bu izin için başvuru yapıldığı tarihten geriye dönük bir ay içinde en az yüz işçi istihdam ediyor olması gerekir. Grup ihracatçıları ve grup ithalatçıları için bu bentte belirtilen koşul aranmaz. Ancak, grup ihracatçıları veya grup ithalatçıları tarafından yapılan başvurularda, dış ticaret işlemlerinde adlarına aracılık yapıldığı bildirilen grup imalatçıları tarafından bu bentte yer alan koşulun sağlanması zorunludur. Bu koşulun sağlanmasında, grup imalatçılarının sigortalı çalışan sayıları toplamı dikkate alınır.”

Geçiçi madde gereği halihazırda "kolaylaştırmalardan yararlanma izninden faydalanma hakkı"  bulunan statü belgesi sahipleri, statü belgelerinin geçerlilik süresi boyunca  istihdam koşulunu sağlamadan bu kolaylıklardan faydalanmaya devam edebilecek.
Kaynak: 6 Aralık 2018 Tarihli ve 30617 Sayılı Resmî Gazete

Tarih: 06.12.2018

ANA SAYFA İLETİŞİM SİTE HARİTASI GİZLİLİK POLİTİKASI & KULLANIM KOŞULLARI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI
Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş. © 2017. Tüm hakları saklıdır.