Logo_main
Sosyal_Medya_Iconlari Facebook LinkedIn Instagram Twitter Youtube English Türkçe
Sirküler

Sirkuler_18_669


Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 2018-18 sayılı Genelgesi eklidir.

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin "Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal ve bitkisel mumlar" başlıklı 15 inci Fasıl 15.01, 15.02, 15.03, 15.04, 15.05, 15.06, 15.07, 15.08, 15.11, 15.12, 15.13, 15.14, 15.15 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında yer alan eşyaların, İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2018/5) uyarınca "Uygunluk Yazısına Tabi Ürünler" için, Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen "Uygunluk Yazısı"na esas teşkil eden "Muayene ve Analiz Raporu"’nun tarih ve sayısının, mükellefince Gümrük Beyannamesinin 44 no.lu hanesinde açık bir şekilde beyan edilmesi ve ilgili Gümrük Müdürlüğüne beyanname ekinde mezkur tahlil raporunun bir nüshasının ibrazı durumunda;

- Muayene memurunca; tahlil sonuçlarının  Gümrük Laboratuvarlarına tahlil için gönderilen numune ile birlikte, LARA sistemi üzerinden eklenmesinin sağlanması,

-Gümrük Laboratuvarlarınca kendilerine intikal eden numunelere ilişkin tarife tespitinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen "Muayene ve Analiz Raporu" unda yer alan tahlil sonuçlarının esas alınması,

-"Muayene ve Analiz Raporu"nun GTİP tespiti için yetersiz kaldığı durumlarda ise, Laboratuvar Müdürlüklerince gerekli görülen tahlillerin yapılarak tarife tespitinin yapılması,

gerekmektedir.


Kaynak: GGM

Tarih: 05.11.2018

ANA SAYFA İLETİŞİM SİTE HARİTASI GİZLİLİK POLİTİKASI & KULLANIM KOŞULLARI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI
Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş. © 2017. Tüm hakları saklıdır.