Logo_main
Sosyal_Medya_Iconlari Facebook LinkedIn Instagram Twitter Youtube English Türkçe
Sirküler

06_165


A) İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Halkalı Tekstil İhtisas Gümrük Müdürlüğü ile Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Bursa Tekstil İhtisas Gümrük Müdürlüğünün kaldırılması hk.

B) Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesinin (g) bendinin (2) numaralı alt bendinin ikinci paragrafının değiştirilmesi hk.

Yönetmeliğin ilk hali "Aksi taraflarca kararlaştırılmadıkça; yeni bir başvuru yapılmadığı takdirde, bu bend hükümleri çerçevesinde alınacak önlemler bir (1) yıldan daha uzun bir süreyle uygulanmaz. "

(B1)- Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine Dair Yönetmelik

C) Gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna tanınacak haller 2000-53 sayılı Kararda değişiklik hk.

D) 8509.10.10.00.00 G.T.İ.P'da yer alan eşyanın (yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hk.

E) 2501.00.31.00.00,2501.00.51.00.00,2501.00.99.10.00,2501.00.99.90.11,2501.00.99.90.12 ve 2501.00.99.90.13 G.T.İ.P'da yer alan eşyaların (yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hk.


Kaynak: 04.08.2006 Tarihli ve 26249 Sayılı Resmi Gazete

Tarih: 01.01.2006

ANA SAYFA İLETİŞİM SİTE HARİTASI GİZLİLİK POLİTİKASI & KULLANIM KOŞULLARI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI
Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş. © 2017. Tüm hakları saklıdır.