Logo_main
Sosyal_Medya_Iconlari Facebook LinkedIn Instagram Twitter Youtube English Türkçe
Sirküler

06_039


- Türkiye’de kayıtlı veya tescilli ve Türk bandırasını taşıyan gemilerin, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan izin alarak uluslararası sularda veya başka ülkelerin kara sularında, o ülke yetkili birimleriyle yapılan anlaşmalar çerçevesinde yaptıkları avcılık sonucu elde edilen,2006/5 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği eki (Ek VI-A) sayılı listede yer alan 03.01-03.02 G.T.İ.P.’li ürünler ile ürünlerin avcılığın yapıldığı teknede dondurulması kaydıyla 03.03 G.T.İ.P.’li ürünler ve 03.06-03.07 G.T.İ.P.’li ürünlerin yalnızca canlı, taze veya soğutulmuş olanlarının Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi’ne tabi tutulması halinde, bu ürünler için Kontrol Belgesi aranmayacağı hk.
- 2006/5 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği eki (Ek VI-A) sayılı listede yer alan, 0903.00.00.00.00 G.T.İ.P'lu Paraguay çayı (YGSKGTE) ifadesinin yeniden düzenlenmesi hk,
Kaynak: 20.02.2006 tarih 26084 sayılı Resmi Gazete,

Tarih: 01.01.2006

ANA SAYFA İLETİŞİM SİTE HARİTASI GİZLİLİK POLİTİKASI & KULLANIM KOŞULLARI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI
Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş. © 2017. Tüm hakları saklıdır.