Logo_main
Sosyal_Medya_Iconlari Facebook LinkedIn Instagram Twitter Youtube English Türkçe
Sirküler

06_034


Gümrük idarelerince eşyanın ithalinde eksik alınan KDV’ye ilişkin çıkartılan ek tahakkuklardan 3065 sayılı Kanunun 18 inci maddesi kapsamında dahilde ödenen KDV’nin düşülmesi işleminin;
- Yükümlülerin gümrük idaresince çıkarılan ek tahakkuka ilişkin bilgi ve belgelerle bağlı bulundukları vergi dairelerine başvurusu,
- Vergi Dairesince yapılan inceleme sonucunda söz konusu ek tahakkukun dahilde verilen KDV beyannamesine istinaden indirim işlemine tabi tutulduğuna dair (ilgili ithalat ve KDV beyannamesi bilgilerini de içeren) ilgili gümrük müdürlüğüne muhatap bir yazı yazılması,
- Söz konusu yazının doğrudan ilgili gümrük idaresine gönderilmesi,
- İlgili gümrük idaresince ek tahakkuktan düşüm yapılması, suretiyle yerine getirilmesi uygun bulunduğu, Diğer taraftan, yukarıda bahsi geçen uygulama ithalde hiç ödenmemesi veya eksik ödenmesi nedeniyle tahsili gereken KDV’ye ilişkin olup bu vergi dolayısıyla ödenmesi gereken ceza, gecikme zammı ve faizleri kapsamadığı hk.
Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğü,

Tarih: 01.01.2006

ANA SAYFA İLETİŞİM SİTE HARİTASI GİZLİLİK POLİTİKASI & KULLANIM KOŞULLARI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI
Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş. © 2017. Tüm hakları saklıdır.