Logo_main
Sosyal_Medya_Iconlari Facebook LinkedIn Instagram Twitter Youtube English Türkçe
Sirküler

Sirkuler_19_050


Ticaret Bakanlığı tarafından 2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ’e İlişkin Uygulama Usul Esaslarına Ait Genelgede, 02.01.2019 tarihli Bakanlık onayı ile değişiklik yapıldığı bildirildi.

Paylaşılan değişiklik yazısında Genelgede bahsi geçen önemli üç değişiklik yer aldı. Yapılan değişiklikler şöyle; 

1) 7 nci maddenin birinci fıkrası gereğince; şirketler, Tebliğ’in 6/A maddesinde düzenlenen destek unsurlarından yararlanmak üzere, proje başvuru formu ve eki belgelerle, Bakanlığa iletilmek üzere üyesi olduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine başvuru yapacaklar.

2) 14 üncü maddenin beşinci fıkrası gereğince; Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesinin destek kapsamına alındığı tarihten itibaren tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirketler, Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi İzleme ve Değerlendirme Formunu Bakanlığa iletilmek üzere üyesi olduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine iletilecekler.

3) Mezkur Tebliğ’in 10 uncu maddesi uyarınca destek süresinin uzatılması talebi bulunan şirketler, Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi Süre Uzatımı Başvuru Formunu Bakanlığa iletilmek üzere üyesi olduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine iletecekler.

Bakanlıkça yapılacak değerlendirme neticesinde destek süresi 2 (iki) yıl uzatılan şirketler, ilgili Formda belirtilen bütçe limitleri ve projeye ilişkin diğer hususlara yönelik ilave 1 (bir) revizyon başvurusunda bulunabilecekler.

Söz konusu Uygulama Usul Esasları, Değişiklik Tablosu ve Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi Süre Uzatımı Formu eklidir.


Kaynak: Ticaret Bakanlığ

Tarih: 10.01.2019

ANA SAYFA İLETİŞİM SİTE HARİTASI GİZLİLİK POLİTİKASI & KULLANIM KOŞULLARI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI
Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş. © 2017. Tüm hakları saklıdır.