Logo_main
Sosyal_Medya_Iconlari Facebook LinkedIn Instagram Twitter Youtube English Türkçe
Sirküler

Sirkuler_19_045


Dahilde işleme rejiminin ihlal edilmesi nedeniyle müeyyide uygulanması gereken durumlarda, ithal edilen ve süresi içerisinde ihracatı gerçekleştirilmeyen eşya için 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi hükmü çerçevesinde uygulanacak müeyyideye ilişkin yazı eklidir. 

 

A

B

C

D

Eşyanın rejim çerçevesinde izin verilen yerlerde tespit edilmesi halinde

Eşyanın ithali esnasında alınmayan vergi tahsil edilir

Gümrük vergilerinin 2 katı oranında para cezası tatbik edilir

(C) Sütununda belirtilen cezanın ödeme süresi içerisinde eşya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmazsa gümrük vergileri kadar ceza tatbik edilir.

Eşyanın rejim çerçevesinde izin verilen yerlerde tespit edilememesi halinde

Eşyanın ithali esnasında alınmayan vergi Tahsil edilir

Gümrüklenmiş değerin 2 katı tutarında para cezası tatbik edilir.

 

 Kaynak: GGM

Tarih: 09.01.2019

ANA SAYFA İLETİŞİM SİTE HARİTASI GİZLİLİK POLİTİKASI & KULLANIM KOŞULLARI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI
Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş. © 2017. Tüm hakları saklıdır.