Logo_main
Sosyal_Medya_Iconlari Facebook LinkedIn Instagram Twitter Youtube English Türkçe
Sirküler

Sirkuler_18_824


Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/8) yayımlandı. Tebliğ, ekleri ve karşılaştırma tablosu eklidir.

Tebliğ kapsamında bildirim formu gerektirmeyen ürünler listesine

8517.62.00.90.00-Diğerleri eklenmiştir.

Geçici maddeye istinaden yeni eklenen GTİPlerdeki eşyanın ithalatında 45 gün süreyle yeni tebliğ hükümleri uygulanmayacak.

Ekli Tebliğe göre;

-"GTİP değişikliği sonucunda Tebliğ eki listede yer aldığı tespit edilen ürünlerin, gümrük gözetiminde bulunması kaydıyla, ilgili gümrük idaresince fiili denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçevesinde ithalatçı tarafından denetim başvurusu yapılabilecek.

Ayrıca Tebliğ'in "İthalatçının sorumluluğu" başlıklı maddesine yeni fıkra eklendi.

-"İthal edilmiş ürünün GTİP’inin Ek-1’ veya Ek-2'de  yer aldığının sonradan yapılan kontrol sonucunda tespit edilmesi halinde keyfiyet ilgili gümrük idaresi tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun  ürünün güvensiz olduğunu tespit ederek gümrük idaresine bildirmesi halinde, uygunluk değerlendirmesinin olumsuz sonuçlandığı kabul edilir."


Kaynak: 30 Aralık 2018 Tarihli ve 30641 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

Tarih: 30.12.2018

ANA SAYFA İLETİŞİM SİTE HARİTASI GİZLİLİK POLİTİKASI & KULLANIM KOŞULLARI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI
Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş. © 2017. Tüm hakları saklıdır.