Logo_main
Sosyal_Medya_Iconlari Facebook LinkedIn Instagram Twitter Youtube English Türkçe
Sirküler

Sirkuler_18_823


Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2019-6) yayımlandı. Tebliğ ve Değişikliklere ilişkin tablo eklidir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izni ile ithalatı yapıalabilecek kimyasalların kullanım alanlarını gösteren EK-5 eklendi.

Ek-1’deki listede yer alan kimyasallardan aşağıdaki tabloda belirtilenlerin ithalatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izni ile ve yalnızca; laboratuvar amaçlı veya zorunlu kullanım amaçlı olarak Ek-4’te belirtilen hususlar dikkate alınarak; ya da Ek-5’te yer alan halonun kritik kullanım alanları için yapılır.

2903.14.00.00.00Karbon tetraklorür

2903.19.00.00.19Diğerleri (yalnız 1,1,1-Trikloroetan (metilkloroform))

2903.76.10.00.00Bromoklorodiflorometan

2903.76.20.00.00Bromotriflorometan

2903.76.90.00.00Dibromotetrafloroetanlar

2903.77.60.00.00Trikloroflorometan, Diklorodiflorometan, TriklorotrifloroetanlarDiklorotetrafloroetanlar ve Kloropentafloroetan

2903.77.90.00.00Diğerleri

2903.79.30.00.59Diğerleri 

(4) 2903.76.10.00.00 ve 2903.76.20.00.00 GTİP’li kimyasalı içeren 8424.10 GTP’de yer alan eşyaların, Ek-5’te yer alan halonun kritik kullanım alanlarında yapılacak ithalatları Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izni ile yapılır.


Kaynak: 30 Aralık 2018 Tarihli ve 30641 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

Tarih: 30.12.2018

ANA SAYFA İLETİŞİM SİTE HARİTASI GİZLİLİK POLİTİKASI & KULLANIM KOŞULLARI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI
Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş. © 2017. Tüm hakları saklıdır.