Logo_main
Sosyal_Medya_Iconlari Facebook LinkedIn Instagram Twitter Youtube English Türkçe
Sirküler

Sirkuler_18_820


Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/3) yayımlandı.

Ekli Tebliğde  kapsam dışı ve Serbest bölgede oluşan atıklar maddelerinde değişiklikler yapıldı.

Kapsam dışı beyanla ilgili olarak;

-Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ithal edilen ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin ithalatında çevre katkı payı ödenmesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesine sahip tesislere verilmesi şartıyla   Tebliğ hükümleri uygulanmayacak.

Serbest Bölgelerde oluşan atıklar ise;

-İl Müdürlüğünden alınacak onaya istinaden bölgeden çıkarılıp yetkili tesislere gönderilecek. 

İthalinde uygunluk yazısı aranacak atıklar listesine eklenen madde;

-4707 tarife  pozisyonunda sınıflandırılan "Geri kazanım amaçlı kağıt veya karton döküntü, kırpıntı ve hurdaları" tümü kapsama alındı.
Kaynak: 30 Aralık 2018 Tarihli ve 30641 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

Tarih: 30.12.2018

ANA SAYFA İLETİŞİM SİTE HARİTASI GİZLİLİK POLİTİKASI & KULLANIM KOŞULLARI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI
Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş. © 2017. Tüm hakları saklıdır.