Logo_main
Sosyal_Medya_Iconlari Facebook LinkedIn Instagram Twitter Youtube English Türkçe
Sirküler

Sirkuler_18_808


Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 158 inci maddesi gereği; sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki her on iki aylık dönem sonunda sertifika kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığı sertifika sahibince bu dönemlerin sonuna tekabül eden tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar incelenmesi gerekmektedir.

Bu inceleme neticesinde transit işlemlerine ilişkin olarak GİKY'nin Ek-22/B’de, diğer gümrük işlemlerine ilişkin olarak GİKY'nin Ek-22/A’da yer alan formata uygun yıllık faaliyet raporu düzenlenmesi gerekmektedir.

İlgili raporun doldurulması sırasında dikkat edilecek hususlara ilişkin Bölge Müdürlüklerince paylaşılan yazılar eklidir.


Kaynak: Uludağ /Doğu Marmara Gümrük Ticaret Bölge Müdürlükleri

Tarih: 28.12.2018

ANA SAYFA İLETİŞİM SİTE HARİTASI GİZLİLİK POLİTİKASI & KULLANIM KOŞULLARI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI
Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş. © 2017. Tüm hakları saklıdır.