Logo_main
Sosyal_Medya_Iconlari Facebook LinkedIn Instagram Twitter Youtube English Türkçe
Sirküler

Sirkuler_19_277


Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün ekli yazısında 

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden alınan 11.02.2019 tarihli ve 41566957 sayılı yazı doğrultusunda

- Elektronik ortamda tebliğ edilen evrakın muhatabı tarafından okunmuş olmasının, yasal sürelerin

başlangıç tarihi olarak kabul edilemeyeceğinden bahisle muhatabı tarafından beş gün içinde okunan

tebligatlarda dahi, “Elektronik ortamda yapılan tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi

izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır” Kanun hükmünün uygulanmasının,

- Muhatabın, Kanunen tebliğ yapılmış addedildiği (muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen

beşinci günün sonunda yapılmış sayılır) sürelerden daha önce yasal yollara başvurmasının önünde

hukuki bir engel bulunmadığı belirtilerek bu durumda, muhatabın yasal yollara (itiraz, uzlaşma vb.)

başvuru tarihinin, tebliğin muhatabına yapıldığı tarih olarak kabul edilmesinin,

uygun olacağının düşünüldüğü belirtilmektedir.


Kaynak: GGM

Tarih: 15.04.2019

ANA SAYFA İLETİŞİM SİTE HARİTASI GİZLİLİK POLİTİKASI & KULLANIM KOŞULLARI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI
Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş. © 2017. Tüm hakları saklıdır.