Logo_main
Sosyal_Medya_Iconlari Facebook LinkedIn Instagram Twitter Youtube English Türkçe
Sirküler

Sirkuler_19_275


İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı İstanbul Laboratuvar Müdürlüğü 28.11.2013 tarihinde TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu)  tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2012 “Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar” hükümlerini yerine getirerek akredite olmuş olup, kapsam genişletme çalışmaları doğrultusunda 2 metotta daha akredite olarak toplam akredite metot sayısını 19’a çıkarmıştır.

İstanbul Laboratuvar Müdürlüğünce kapsam genişletme çalışmaları kapsamında Akreditasyon sertifikası alınan metotlar aşağıdadır.

-Damıtma Özellikleri Tayini Atmosfer Basıncında: ASTM D86

-Yoğunluk ve Bağıl Yoğunluk Tayini Salınım Yapan U-Tüp Yöntemi TS EN ISO 12185/ ASTM D4052 

Diğer taraftan, Gümrük Laboratuvar Müdürlükleri 53 olan akredite metot sayısını 2019 yılı Nisan ayı itibarı ile 55 metoda çıkarmış olup tüm laboratuvar müdürlüklerince akredite metot sayılarının artırılmasına yönelik çalışmalar, aralıksız olarak sürdürülmeye devam etmektedir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ve sertifika için;

https://ggm.ticaret.gov.tr/duyurular/istanbul-laboratuvar-mudurlugu-turkak-tarafindan-2-metotta-daha-akreditasyon-sertifikasi-almaya-uygun-bulunmustur


Kaynak: GGM

Tarih: 15.04.2019

ANA SAYFA İLETİŞİM SİTE HARİTASI GİZLİLİK POLİTİKASI & KULLANIM KOŞULLARI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI
Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş. © 2017. Tüm hakları saklıdır.