Logo_main
Sosyal_Medya_Iconlari Facebook LinkedIn Instagram Twitter Youtube English Türkçe
Sirküler

Sirkuler_19_273


Avrupa Birliği (AB) tarafından ülkemiz menşeli “Demir veya Çelikten Boru Bağlantı Parçaları” (7307.93.11, 7307.93.19, 7307.99.80 gümrük tarife pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı 29 Ocak 2013 tarihinden itibaren uygulanmakta olan anti-damping önlemi kapsamında 27 Ocak 2018 tarihinde başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması neticesinde mezkur önlemin ülkemiz için kaldırılmasına, anılan önlemin uygulanmakta olduğu Kore, Malezya ve Rusya için ise söz konusu önlemin devamına karar verilmiştir. Bahse konu karara ilişkin 2019/566 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü AB Resmi Gazetesi’nin 10 Nisan 2019 tarihli ve L99 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0566&from=ENKaynak: AB Resmi Gazetesi-10 Nisan 2019 tarihli ve L99 sayılı nüshası

Tarih: 14.04.2019

ANA SAYFA İLETİŞİM SİTE HARİTASI GİZLİLİK POLİTİKASI & KULLANIM KOŞULLARI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI
Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş. © 2017. Tüm hakları saklıdır.