Logo_main
Sosyal_Medya_Iconlari Facebook LinkedIn Instagram Twitter Youtube English Türkçe
Musteri_portali Müşteri Çalışma Portalı
Mevzuatlar
Gümrük Yönetmeliği Ekleri

 

EK NO
EKİN BAŞLIĞI/KONUSU
1
2
3
4
5
6
7
Menşe Şahadetnamesi Örneği (31.03.2010-27538 Resmi Gazete ile değişen şekli de işlenmiştir.)(02.07.2010-27629 Resmi Gazete değişiklikleri işlenmiştir)
8
9
10
11
Bazı Maddelerin Fire Oranlarına İlişkin Liste (31.03.2010-27538 Resmi Gazete ile değişen şekli de işlenmiştir.)
12
Geçici Depolama Yerlerine Konulması Halinde Özel Tertip ve Düzenek Gerektiren Eşya Listesi (31.03.2010-27538 Resmi Gazete ile değişen şekli de işlenmiştir.)
13
14
Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatı (31.03.2010-27538 Resmi Gazete ile yapılan değişiklik işlenmiştir)
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Laboratuar Tahliline Tabii Tutulacak Eşya Listesi (31.03.2010-27538 Resmi Gazete ile değişen şekli de işlenmiştir.)
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Riskli Eşya (31.03.2010-27538 Resmi Gazete ile değişen şekli de işlenmiştir.)
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
Standart Verimlilik Oranları (31.03.2010-27538 Resmi Gazete ile değişen şekli de işlenmiştir.)
60
61
62
Özel Düzenek ve Yapı Gerektiren Eşya Listesi (31.03.2010-27538 Resmi Gazete ile değişen şekli de işlenmiştir.)
63
64
Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimine Tabi Tutulacak Eşya ve Bu Eşyaya Uygulanacak İşlem Listesi (31.03.2010-27538 Resmi Gazete ile değişen şekli de işlenmiştir.)
66
67
68
69
70
70/A 70/A Antrepo Rejimi Kapsamındaki Eşyaya İlişkinTespit ve Tahakkuk Kağıdı
71
72
73
74
75
Bunker ve Liman Bayilerinden Alınacak Taahhütname (31.03.2010-27538 Resmi Gazete ile değişen şekli de işlenmiştir.)
76
77
Teminat Mektubu Örneği (31.03.2010-27538 Resmi Gazete ile değişen şekli de işlenmiştir.)
78
79
80
81
82
04.01.2012 12:49
ANA SAYFA İLETİŞİM SİTE HARİTASI GİZLİLİK POLİTİKASI & KULLANIM KOŞULLARI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI
Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş. © 2017. Tüm hakları saklıdır.