Logo_main
Sosyal_Medya_Iconlari Facebook LinkedIn Instagram Twitter Youtube English Türkçe
Musteri_portali Müşteri Çalışma Portalı
Mevzuatlar
Uluslararası Ticaret Odası tarafından oluşturulan Incoterms (Internatıonal Contract Terms) Uluslararası Teslim Şekilleri 2000 ve 2010 kurallarına göre teslim şekilleri;

Incoterms  2010 Kuralları;

1- EXWORK (İŞYERİNDE TESLİM)

2- FCA (BELİRLENEN YERDE NAKLİYECİYE TESLİM)

3- FAS (GEMİNİN BORDASINDA TESLİM)

4- FOB (GEMİNİN GÜVERTESİNDE TESLİM)

5- CFR (MALİYET VE NAVLUN)

6- CIF (MALİYET, SİGORTA VE NAVLUN)

7- CPT (NAVLUN ÜCRETİ ÖDENMİŞ TESLİM)

8- CIP (TAŞIMA VE SİGORTA BEDELİ ÖDENMİŞ OLARAK)

9- DAF (SINIRDA TESLİM)                                                           DAF

10-DES (VARIŞ LİMANINDA GEMİDE TESLİM)                         DES

11-DEQ (VARIŞ LİMANINDA RIHTIMDA TESLİM)                     DEQ

12-DDU (GÜMRÜK RESMİ ÖDENMEKSİZİN TESLİM)               DDU

13-DDP (GÜMRÜK RESMİ ÖDENMİŞ TESLİM) olarak belirlenmiştir.

                      DAT ( Delivered At Terminal) TERMİNALDE TESLİM

                      DAP ( Delivered At Place) BELİRLENEN NOKTADA TESLİM 

Teslim şekillerinin incelenmesinde;

E grubu EXW (EXWORKS) (İşyerinde Teslim) ihracatçı firmanın sattığı malı kendi işletmesinde teslim etmesi şartını içeren teslim şekli olup, ithalatçı kararlaştırılan tarihte malları nakliyecisi aracılığıyla ihracatçının deposundan teslim alır. İhracatçı ülkedeki iç taşıma, yükleme, navlun (uluslararası taşıma ücreti) sigorta maliyeti, boşaltma masrafı gibi ihracatçının deposundan itibaren oluşabilecek bütün masraflar ve riskler alıcıya (ithalatçıya) aittir.

F grubu teslim şekillerinin en genel özelliği, uluslararası taşıma ücretinin, yani navlunun, ithalatçı firmaya ait olacak şekilde malın çıkış ülkesinde bir yerlere teslim edilmesidir. FCA, FAS ve FOB olmak üzere üç teslim şeklini içerir.

FCA - FREE CARRIER (Belirlenen Yerde Taşıyıcıya Teslim) ihracatçı firmanın, kararlaştırılan yerde malları belirlenen taşıyıcı firmaya ihracat gümrüklemesi yapılmış halde teslim etmekle yükümlü olduğu satış şeklidir.

FAS - FREE ALONGSIDE SHIP (Geminin Bordasında Teslim) ihracatçının, satışa konu olan malları belirlenen tarihte anlaşılan geminin yanaştığı limanda teslim etmesi anlamına gelir. Limana kadar olan masraflar, ihracatçı ülkedeki iç taşıma ücreti ihracatçı firma tarafından karşılanır.

FOB - FREE ON BOARD (Geminin Güvertesinde Teslim) ihracatçı firmanın, sözleşme kapsamındaki malları belirlenen tarih ve limanda geminin üstüne yüklenmesini temin etmesi ve bu ana kadar oluşacak bütün masrafları ve riskleri üstlenmesi anlamına gelen bir teslim şeklidir. Piyasada en yaygın kullanılan teslim şeklinden biridir. FOB teslim şeklinde ihracatçı temelde, firması ile liman arasındaki iç taşıma ücretini, limandaki gümrükleme ve yükleme masrafını karşılar. Navlun ücreti, malın uluslararası nakliye ile ilgili risklere karşı sigortalanması türünden maliyetleri ise ithalatçı firma üstlenmiş kabul edilir.

C GRUBU TAŞIMA ŞEKLİ: Uluslararası taşıma ücretinin (navlunun) ihracatçı tarafından ödendiği ama malın teslim yerinin yine ihracatçı ülkede, çıkışta araç üstü olduğu teslim şeklidir. CFR, CIF, CPT ve CIP teslim şeklini içerir.

CFR - COST AND FREIGHT (Maliyet ve Navlun Ödenmiş Olarak Teslim) ihracatçı firmanın, satış sözleşmesi kapsamındaki malı çıkış limanına getirip gümrükleyerek gemiye yüklemesi ve varış limanına kadarki taşıma ücretini de ödemesi esası üzerine kurulu bir teslim şeklidir. Malın taşınması esnasında oluşabilecek hasarlara karşı sigortalanması sorumluluğu ise ithalatçıya aittir.

CIF - COST, INSURANCE AND FREIGHT (Maliyet, Navlun ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim) ihracatçının, ihraç mallarını çıkış limanına getirip gümrükleyerek gemiye yüklemesi ve varış limanına kadarki nakliye ücretinin yanı sıra sigorta maliyetini de üstlenmesi anlamına gelir.

CPT - CARRIAGE PAID To...(Belirlenen Yere Kadar Navlun Ücreti Ödenmiş Halde Teslim) ihracatçı firmanın belirlenen varış yerine kadar navlunu ödenmiş halde malı gümrükleyerek ve yüklemeyi gerçekleştirerek çıkışta nakliyeciye teslim etmesi anlamına gelir.

CIP - CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO...(Belirlenen Yere Kadar Navlun ve Sigorta Ödenmiş Halde Teslim) İhracatçı firmanın belirlenen varış yerine kadar navlunu ödenmiş ve sigortası yaptırılmış halde eşyayı yükleyerek nakliyeciye teslim etmesi esası üzerinde kurulu bir teslim şeklidir. CIP teslim şekli, temel mantık ve işleyiş olarak CIF’e benzer, Ancak CIF denizyolu Taşımacılığında CIP ise diğer taşıma türlerinde (hava, kara, demir) kullanılır.

D GRUBU TESLİM ŞEKLİ: ihracatçının malı gerçek manada varış ülkesinde, ithalatçı ülkede teslim etmesi anlamına gelen kavramları içeren bir gruptur. İhracatçının varış ülkesine kadar bütün sorumluluğu ve riski üstlendiği teslim şekilleri D grubunda yer alır.

DAF (2010 kaldırıldı) - DELIVERED AT FRONTIER (Sınırda Teslim) ihracatçı ile ithalatçı ülkenin sınırında malın teslim edilmesi temel mantığı üzerine kurulu teslim şeklidir.

DES (2010 kaldırıldı) - DELIVERED EX SHIP (Varış Limanında Gemide Teslim) ihracatçı firmanın, belirlenen varış limanında gemi üzerinde malı ithalatçıya teslim etmesi anlamına kullanılan bir teslim şeklidir. Boşaltma masrafı ise ithalatçıya aittir.

DEQ (2010 kaldırıldı) - DELIVERED EX QUAY (Varış Limanında Rıhtımda Teslim) ihracatçı firmanın sattığı malı ithalatçının ülkesinde varış limanında boşaltma masrafları da kendisine ait olacak şekilde teslim etmesi anlamında kullanılan bir teslim şeklidir.

DDU (2010 kaldırıldı) - DELIVERED DUTY UNPAID (Gümrük Vergisi Ödenmeksizin Teslim) ihracatçı firmanın, ithalatçının belirlenen adresteki deposuna kadar malı götürme sorumluluğu üzerine kurulu bir teslim şeklidir. Ancak ithalat işlemlerinden kaynaklanan gümrük vergileri ve masraflar bu sorumluluğun dışındadır.

DDP - DELIVERED DUTY PAID (Gümrük Vergisi Ödenerek Teslim) ihracatçı firmanın, ithalatçının belirlenen adresteki deposuna kadar, ithalat gümrük vergileri de ödenmiş halde malı götürme sorumluluğu üzerine kurulu bir teslim şeklidir.

           

             DAT ( Delivered At Terminal) TERMİNALDE TESLİM : Satıcının malları belirlenen varma yerinde veya limanında belirlenen terminalde gelen taşıma aracından boşaltılmış bir şekilde alıcının tasarrufuna bırakmakla malları teslim ettiğini ifade eder. “Terminal” terimi,rıhtım,depo,konteyner sahası veya yol, demiryolu veya hava kargo istasyonu gibi üstü açık veya kapalı olabilecek herhangi bir yeri kapsar. Satıcı,malların belirlenen varma yerinde veya limanında belirlenen terminale getirilmesi ve taşıma aracından boşaltılmasına ilişkin tüm hasar ve masrafları üstlenir. 

DAP ( Delivered At Place) BELİRLENEN NOKTADA TESLİM : Satıcının maları belirlenen varma yerinde gelen taşıma aracından boşaltmadan alıcının alıcının tasarrufuna bırakmakla teslim ettiğini ifade eder. Satıcı,malların belirlenen varma yerine getirilmesine ilişkin tüm hasar ve masrafları üstlenir.

 

01.11.2011 11:25
ANA SAYFA İLETİŞİM SİTE HARİTASI GİZLİLİK POLİTİKASI & KULLANIM KOŞULLARI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI
Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş. © 2017. Tüm hakları saklıdır.