Logo_main
Sosyal_Medya_Iconlari Facebook LinkedIn Instagram Twitter Youtube English Türkçe
Calisma_Portali_ENG Müşteri Çalışma Portalı
Mevzuatlar
Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2007/5)
Tarih:26-01-2012
2007/11864 sayılı Hariçte İşleme Rejimi Kararı
Tarih:26-01-2012
Dahilde işleme Rejimi Tebliği(İhracat 2007/2)
Tarih:26-01-2012
Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat:2006/12)
Tarih:26-01-2012
Dahilde İşleme Rejimi Kararı
Tarih:26-01-2012
Gümrük Yönetmeliği Ekleri
Tarih:01-04-2012
Gümrük Mevzuatı Çerçevesinde Kişilerin Hak ve Yükümlülüklerine İlişkin Çeşitli Hükümler(Madde 5-7)
Tarih:01-04-2012
Gümrük Kanunu-Genel Hümümler (Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar) (Md.1-4)
Tarih:12-12-2011
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar yürürlüğe konulmuştur.
Tarih:27-11-2011
Uluslararası Ticaret Odası tarafından oluşturulan Incoterms (Internatıonal Contract Terms) Uluslararası Teslim Şekilleri 2000 ve 2010 kurallarına göre teslim şekilleri;
Tarih:01-11-2011
ANA SAYFA İLETİŞİM SİTE HARİTASI PRIVACY POLICY&USER AGGREMENT UGM PRIVACY ACT
Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş. © 2017. All Rights Reserved.