ARA
Sirküler
ANA SAYFA > Sirkuler > Sirküler
Sirkuler_17_465
Kaynak:19.09.2017 tarih L 239/9 sayılı Avrupa Birliği Resmi Gazetesi
Kısa Konu:A.B.'ne ithalatlarda, Arjantin ve Endonezya menşeli, 1516.20, 1518.00, 2710.19, 2710.20, 3824.99 ve 3826.00 GTP'lu, "Biyodizel" anti-damping vergisi hk.
Tarih:25/09/2017
Sirkuler_17_464
Kaynak:Gümrükler Genel Müdürlüğü
Kısa Konu:İşletme Donatım Malzemesi – Havayolu İşletmeleri ve Hava Aracı Bakım Kuruluşları Listesi 97B-REV10 hk.
Tarih:25/09/2017
Sirkuler_17_463
Kaynak:Gümrükler Genel Müdürlüğü
Kısa Konu:60.01 "Örme veya kroşe tüylü mensucat ('uzun tüylü' mensucat ve havlu mensucat dahil)" ve 60.05 "Çözgü tipi örgülü olan diğer mensucat (galloon örgü makinaları ile yapılanlar dahil) (60.01 ila 60.04 Pozisyonundakiler hariç)" GTP ve tanımlı Uzak Doğu menşeli eşya için menşe şahadetnamesi aranması hk.
Tarih:25/09/2017
Sirkuler_17_462
Kaynak:23.09.2017 tarih 30189 sayılı Resmi Gazete
Kısa Konu:İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/1)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ hk.("42.02" (Sandıklar, bavullar, valizler, evrak çantaları, okul çantaları ve benzeri mahfazalar)
Tarih:23/09/2017
Sirkuler_17_461
Kaynak:23.09.2017 tarih 30189 sayılı Resmi Gazete
Kısa Konu:İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hk.(0801.31 ve 0801.32 G.T.P'lu "Hindistan cevizi") (0802.11 ve 0802.12, "Bademler", 0802.31 ve 0802.32 "Cevizler" G.T.P'lu ve tanımlı)
Tarih:23/09/2017
Sirkuler_17_460
Kaynak:23.09.2017 tarih 30189 sayılı Resmi Gazete
Kısa Konu:İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2017-10) hk.(9617.00.00.00.11 ve 9617.00.00.00.19 GTİP ve "Vakumlu şişeler ve diğer vakumlu kaplar (mahfazaları ile birlikte), bunların aksam ve parçaları (camdan iç gövdeler hariç)")
Tarih:23/09/2017
Sirkuler_17_459
Kaynak:22.09.2017 tarih 30188 sayılı Resmi Gazete
Kısa Konu:Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hk.
Tarih:22/09/2017
Sirkuler_17_458
Kaynak:20.09.2017 tarih 30186 sayılı Resmi Gazete
Kısa Konu:Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılacak Ödemelere İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (2017/10718) hk.
Tarih:20/09/2017
Sirkuler_17_457
Kaynak:16.09.2017 tarih 30182 sayılı Resmi Gazete
Kısa Konu:İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/29) hk. (8421.23.00.00.00 GTİP'lu, İçten yanmalı motorlar için yağ ve yakıt filtreleri "Karayolu taşıtları-İçten yanmalı motorlar-Yağ filtreleri" ; 8421.31.00.90.00 GTİP'lu, Diğerleri "Hava filtre elemanları-İçten yanmalı motorlar ve kompresörler için"; 9613.90.00.00.11 GTİP'lu, Plastikten gaz haznesi (gaz içersin içermesin) "Çakmaklar")
Tarih:16/09/2017
Sirkuler_17_456
Kaynak:16.09.2017 tarih 30182 sayılı Resmi Gazete
Kısa Konu:İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/12) hk.( 3920.51.00.00.00 GTİP ve Poli(metil metakrilik)ten olanlar (kalınlığı 12 milimetre altında ve üstünde olanlar )
Tarih:16/09/2017
ANA SAYFA İLETİŞİM SİTE HARİTASI GİZLİLİK POLİTİKASI & KULLANIM KOŞULLARI
Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş. © 2017. Tüm hakları saklıdır.